Iberia High School

2021-2022 Spring Season Baseball Schedule


Next Game
3/19 vs Smithton   Next Game
12:00 PM:   Varsity

Date Opponent Outcome Score Matchup
3/19 vs Smithton   12:00 pm  Matchup
3/19 at Versailles   2:00 pm  Matchup
3/21 at Osage    Matchup
3/21 at Osage    Matchup
3/24 at St. Elizabeth   5:00 pm  Matchup
3/24 at St. Elizabeth    Matchup
3/25 Prairie Home with Bunceton   5:00 pm  Matchup
3/25 Prairie Home with Bunceton   7:00 pm  Matchup
3/28 Eugene   5:00 pm  Matchup
3/28 Eugene    Matchup
3/29 at Belle   5:00 pm  Matchup
4/4 at Plato   5:00 pm  Matchup
4/4 at Plato   7:00 pm  Matchup
4/5 Licking   5:00 pm  Matchup
4/5 Licking   6:00 pm  Matchup
4/8 Iberia Tournament    Matchup
4/9 Iberia Tournament    Matchup
4/11 Newburg HS    Matchup
4/11 Newburg HS    Matchup
4/12 Stoutland   5:00 pm  Matchup
4/12 Stoutland   5:00 pm  Matchup
4/19 at Richland   5:00 pm  Matchup
4/19 at Richland    Matchup
4/20 at Dixon   5:00 pm  Matchup
4/20 at Dixon   5:00 pm  Matchup
4/21 Capital City High    Matchup
4/21 Capital City High    Matchup
4/26 at Tuscumbia   5:00 pm  Matchup
4/28 Laquey   5:00 pm  Matchup
4/30 vs Marion C. Early   3:00 pm  Matchup
4/30 vs Hurley   3:30 pm  Matchup
5/2 Versailles   5:00 pm  Matchup
5/2 Versailles   7:00 pm  Matchup
5/3 Macks Creek   5:00 pm  Matchup
5/3 Macks Creek   7:00 pm  Matchup
5/5 Calvary Lutheran   5:00 pm  Matchup
5/5 Calvary Lutheran   7:00 pm  Matchup
5/6 at Vienna   5:00 pm  Matchup
5/6 at Vienna    Matchup
5/9 at Eldon   5:00 pm  Matchup
5/9 at Eldon    Matchup
5/10 at Crocker   5:00 pm  Matchup
5/10 at Crocker    Matchup