University City High School

2020-2021 11-Man Football Schedule


Next Game
9/4 at St. Charles  
7:00 PM:   Varsity

  • Varsity V Varsity
  • Freshman Fr Freshman
Date Opponent Outcome Score Matchup
9/4 at St. Charles   7:00 pm  
9/8 St. Charles   4:15 pm  
10/17 Central (Park Hills)   1:00 pm  
10/19 at Central (Park Hills)   6:00 pm