Ft. Zumwalt West High School

2019-2020 Spring Season Baseball Schedule

Next Game
4/8 at Troy Buchanan  
4:15 PM:   Freshman

Date Opponent Outcome Score Matchup
3/14 Pre-Season Scrimmage- Battle, Rock Bridge, & Ft. Zumwalt West    
4/8 at Troy Buchanan   4:15 pm  
4/28 Troy Buchanan   4:15 pm  
4/28 at Troy Buchanan   4:15 pm  
4/28 Troy Buchanan   4:15 pm  
4/29 at Troy Buchanan   4:15 pm  
4/29 Troy Buchanan   4:15 pm  
5/1-2 Timberland Tournament    
5/12 Poplar Bluff   4:15 pm