McCluer North High School

2024-2025 Activity Calendar


Saturday, June 29, 2024 Sat, Jun 29, 2024
Sport Dead Period
June 29 - July 7, 2024
All Levels
    All Levels
Activity Dead Period
June 29 - July 7, 2024
All Levels
    All Levels
Tuesday, September 3, 2024 Tue, Sep 3, 2024
McCluer
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Wednesday, September 4, 2024 Wed, Sep 4, 2024
Jennings
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Lutheran North
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
Thursday, September 5, 2024 Thu, Sep 5, 2024
Hazelwood Central
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Hazelwood West
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
Riverview Gardens
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Friday, September 6, 2024 Fri, Sep 6, 2024
Affton
Soccer: Boys
Away
4:30 PM:  JV Boys
6:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:30 PM:  JV Boys
6:15 PM:  Varsity Boys
Soldan International Studies
Volleyball: Girls
Home
4:15 PM:  JV Girls
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:15 PM:  JV Girls
5:30 PM:  Varsity Girls
Monday, September 9, 2024 Mon, Sep 9, 2024
Hazelwood East
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Parkway North
Football:
Home
4:15 PM:  JV
Home     4:15 PM:  JV
University City
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Tuesday, September 10, 2024 Tue, Sep 10, 2024
Affton
Swimming and Diving: Boys
Home
3:30 PM:  Varsity Boys
Home     3:30 PM:  Varsity Boys
Jennings
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Wednesday, September 11, 2024 Wed, Sep 11, 2024
Hazelwood West
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
Normandy Collaborative
Volleyball: Girls
Home
4:15 PM:  JV Girls
6:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:15 PM:  JV Girls
6:00 PM:  Varsity Girls
Hancock
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Thursday, September 12, 2024 Thu, Sep 12, 2024
Hazelwood Central
Softball: Fall Season
Away
TBD:  Varsity Girls
Away     TBD:  Varsity Girls
Hazelwood East
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
Friday, September 13, 2024 Fri, Sep 13, 2024
McCluer
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
Saturday, September 14, 2024 Sat, Sep 14, 2024
Parkway West
Football:
Home
1:00 PM:  Varsity
Home     1:00 PM:  Varsity
Monday, September 16, 2024 Mon, Sep 16, 2024
Hazelwood East
Softball: Fall Season
Away
TBD:  Varsity Girls
Away     TBD:  Varsity Girls
McCluer
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
McCluer
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Parkway West
Football:
Away
4:15 PM:  JV
Away     4:15 PM:  JV
Tuesday, September 17, 2024 Tue, Sep 17, 2024
Jennings
Soccer: Boys
Away
4:00 PM:  Varsity Boys
Away     4:00 PM:  Varsity Boys
Normandy Collaborative
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Ritenour
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Wednesday, September 18, 2024 Wed, Sep 18, 2024
McCluer
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Sumner
Volleyball: Girls
Home
4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
Home     4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
Thursday, September 19, 2024 Thu, Sep 19, 2024
University City
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
University City
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
McCluer North With Hazelwood Central and McCluer
Varsity Boys Swimming and Diving Tournament
Home
3:30 PM: Varsity Boys
Home     3:30 PM: Varsity Boys
Saturday, September 21, 2024 Sat, Sep 21, 2024
Kirkwood
Football:
Home
1:00 PM:  Varsity
Home     1:00 PM:  Varsity
Monday, September 23, 2024 Mon, Sep 23, 2024
Clayton
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Hazelwood Central
Tennis: Girls
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Kirkwood
Football:
Away
6:15 PM:  JV
Away     6:15 PM:  JV
University City
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Tuesday, September 24, 2024 Tue, Sep 24, 2024
Hazelwood Central
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
Riverview Gardens
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
University City
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Wednesday, September 25, 2024 Wed, Sep 25, 2024
Pattonville
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Thursday, September 26, 2024 Thu, Sep 26, 2024
Hazelwood East
Soccer: Boys
Away
4:00 PM:  Varsity Boys
Away     4:00 PM:  Varsity Boys
STEAM Academy
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Tennis: Girls
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
Saturday, September 28, 2024 Sat, Sep 28, 2024
Principia Round Robin
Varsity Girls Volleyball Tournament
TBD: Varsity Girls
    TBD: Varsity Girls
Monday, September 30, 2024 Mon, Sep 30, 2024
Hazelwood East
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
Jennings
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Jennings
Softball: Fall Season
Away
4:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Varsity Girls
Tuesday, October 1, 2024 Tue, Oct 1, 2024
Hazelwood Central
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Hazelwood West
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
Jennings
Tennis: Girls
Home
3:30 PM:  Varsity Girls
Home     3:30 PM:  Varsity Girls
McCluer
Swimming and Diving: Boys
Home
3:30 PM:  Varsity Boys
Home     3:30 PM:  Varsity Boys
Wednesday, October 2, 2024 Wed, Oct 2, 2024
Hazelwood East
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Hancock
Softball: Fall Season
Away
4:30 PM:  Varsity Girls
Away     4:30 PM:  Varsity Girls
Thursday, October 3, 2024 Thu, Oct 3, 2024
Hazelwood East
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
Roosevelt
Volleyball: Girls
Away
4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
Away     4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
STEAM Academy
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
Friday, October 4, 2024 Fri, Oct 4, 2024
Riverview Gardens
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Monday, October 7, 2024 Mon, Oct 7, 2024
Normandy Collaborative
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Normandy Collaborative
Volleyball: Girls
Away
4:15 PM:  JV Girls
6:00 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  JV Girls
6:00 PM:  Varsity Girls
Tuesday, October 8, 2024 Tue, Oct 8, 2024
McCluer
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
McCluer
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
McCluer North with Hazelwood Central and University City
Varsity Boys Swimming and Diving Tournament
Home
3:30 PM: Varsity Boys
Home     3:30 PM: Varsity Boys
Wednesday, October 9, 2024 Wed, Oct 9, 2024
McCluer
Volleyball: Girls
Home
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Thursday, October 10, 2024 Thu, Oct 10, 2024
Gateway
Volleyball: Girls
Home
4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
Home     4:30 PM:  JV Girls
5:45 PM:  Varsity Girls
Jennings
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
University City
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Saturday, October 12, 2024 Sat, Oct 12, 2024
Hazelwood East
Football:
Home
1:00 PM:  Varsity
Home     1:00 PM:  Varsity
Monday, October 14, 2024 Mon, Oct 14, 2024
Clayton
Softball: Fall Season
Away
4:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:15 PM:  Varsity Girls
Hazelwood East
Football:
Away
4:15 PM:  JV
Away     4:15 PM:  JV
Hazelwood West
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Tuesday, October 15, 2024 Tue, Oct 15, 2024
University City
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
McCluer North with Hazelwood East and Mehlville
Varsity Boys Swimming and Diving Tournament
Home
3:30 PM: Varsity Boys
Home     3:30 PM: Varsity Boys
Wednesday, October 16, 2024 Wed, Oct 16, 2024
Ladue Horton Watkins
Softball: Fall Season
Home
4:00 PM:  Varsity Girls
Home     4:00 PM:  Varsity Girls
University City
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:30 PM:  Varsity Girls
Sumner
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
Thursday, October 17, 2024 Thu, Oct 17, 2024
Hazelwood Central
Soccer: Boys
Away
4:15 PM:  Varsity Boys
Away     4:15 PM:  Varsity Boys
Saturday, October 19, 2024 Sat, Oct 19, 2024
Ritenour
Football:
Home
1:00 PM:  Varsity
Home     1:00 PM:  Varsity
Monday, October 21, 2024 Mon, Oct 21, 2024
Hazelwood Central
Volleyball: Girls
Away
4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Away     4:00 PM:  Girls: JV, Fr
5:15 PM:  Varsity Girls
Ritenour
Football:
Away
4:15 PM:  JV
Away     4:15 PM:  JV
Tuesday, October 22, 2024 Tue, Oct 22, 2024
Hazelwood East
Soccer: Boys
Home
4:15 PM:  Varsity Boys
Home     4:15 PM:  Varsity Boys
Monday, October 28, 2024 Mon, Oct 28, 2024
Parkway Central
Football:
Home
4:15 PM:  JV
Home     4:15 PM:  JV
Monday, December 2, 2024 Mon, Dec 2, 2024
Winfield Tip-Off Classic
Varsity Girls Basketball Tournament
TBD: Varsity Girls
    TBD: Varsity Girls
Tuesday, December 10, 2024 Tue, Dec 10, 2024
St. Charles West
Basketball: Girls
Away
5:45 PM:  JV Girls
7:00 PM:  Varsity Girls
Away     5:45 PM:  JV Girls
7:00 PM:  Varsity Girls
Monday, February 17, 2025 Mon, Feb 17, 2025
Bayless
Basketball: Girls
Away
5:30 PM:  Varsity Girls
Away     5:30 PM:  Varsity Girls