Smithton High School

Tipton Tournament
Boys Basketball
11/30-12/5/20

Location


Tipton, MO
Get Directions