Smithton High School

2021-2022 Spring Season Softball Schedule


Next Game
3/18 vs Tipton   Next Game
5:00 PM:   Varsity
5:00 PM:   Junior Varsity

Date Opponent Outcome Score Matchup
3/18 Tipton   5:00 pm  Matchup
3/18 Tipton   5:00 pm  Matchup
3/21 Concordia   5:00 pm  Matchup
3/21 Concordia   5:00 pm  Matchup
3/25-26 Santa Fe Tournament    Matchup
3/29 at Otterville   5:00 pm  Matchup
3/29 at Otterville   5:00 pm  Matchup
3/31 at Northwest (Hughesville)   5:00 pm  Matchup
3/31 at Northwest (Hughesville)   5:00 pm  Matchup
4/1 Cole Camp   5:00 pm  Matchup
4/1 Cole Camp   5:00 pm  Matchup
4/4 Sweet Springs with Malta Bend   5:00 pm  Matchup
4/4 Sweet Springs with Malta Bend   5:00 pm  Matchup
4/5 at Lincoln   5:00 pm  Matchup
4/5 at Lincoln   5:00 pm  Matchup
4/8-9 Kaysinger Conference Tournament    Matchup
4/12 at Green Ridge   5:00 pm  Matchup
4/12 at Green Ridge   5:00 pm  Matchup
4/18 Bunceton with Prairie Home   5:00 pm  Matchup
4/18 Bunceton with Prairie Home   5:00 pm  Matchup
4/19 Windsor   5:00 pm  Matchup
4/19 Windsor   5:00 pm  Matchup
4/21 at Stover   5:00 pm  Matchup
4/21 at Stover   5:00 pm  Matchup
4/25 Sacred Heart   5:00 pm  Matchup
4/25 Sacred Heart   5:00 pm  Matchup
4/28 at Lone Jack   5:00 pm  Matchup
4/28 at Lone Jack   5:00 pm  Matchup
5/2-7 District Tournament    Matchup