Ft. Zumwalt East High School

2021-2022 Girls Golf Schedule Class 3 District 1


Last Game
9/9 vs Ft. Zumwalt North   Last Game
Varsity:   n/a
Junior Varsity:   n/a

Special Designation Date Opponent Outcome Score Matchup
9/9 Ft. Zumwalt North   (4-2)    Matchup
9/9 Ft. Zumwalt North   (4-2)    Matchup