Viburnum High School

2022-2023 Boys Track and Field Schedule


  • Junior High JH Junior High
  • Girls
Special Designation Date Opponent Matchup
3/23 Vienna JH Meet   -  Matchup
3/30 Bourbon JH Track Meet   -  Matchup
4/3 Salem JH Track Meet   -  Matchup
4/12 Cuba JH Track Meet   -  Matchup
4/20 Potosi JH Track Meet   -  Matchup
4/25 Vienna JH Track Meet   -  Matchup
4/28 St. James JH Track Meet   -  Matchup
5/1 Cuba JH track Meet   -  Matchup