Lutie High School

2022-2023 Activity Calendar


Monday, October 10, 2022 Mon, Oct 10, 2022
Class 1 District 1 Girls Golf Tournament
Varsity Girls Golf Tournament
TBD: Varsity Girls
    TBD: Varsity Girls
Monday, October 17, 2022 Mon, Oct 17, 2022
Class 1 State Girls Golf Tournament: 10/17-18
Varsity Girls Golf Tournament
TBD: Varsity Girls
    TBD: Varsity Girls
Class 1 State Girls Golf Tournament: 10/17-18
Varsity Girls Golf Tournament
TBD: Varsity Girls
    TBD: Varsity Girls
Monday, May 15, 2023 Mon, May 15, 2023
Class 1 State Boys Golf Tournament: 5/15-16
Varsity Boys Golf Tournament
TBD: Varsity Boys
    TBD: Varsity Boys