Northeast Nodaway - Junior Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (0-0)

 Date  OpponentScoreOther Games
12/6/2016 Nodaway-Holt Boys V, Boys JV, Girls V
12/8/2016 5:00 PM @ Stanberry Boys V, Boys JV, Girls V
12/9/2016 @ North Nodaway Boys V, Boys JV, Girls V
12/13/2016 5:00 PM @ Tarkio High School with Fairfax Boys V, Boys JV, Girls V
12/16/2016 Rock Port Rescheduled (2/6/2017) Boys V, Boys JV, Girls V
1/6/2017 @ West Nodaway Boys V, Boys JV, Girls V
1/17/2017 Mound City High School with Craig Boys V, Boys JV, Girls V
2/3/2017 5:00 PM @ South Nodaway Boys V, Boys JV, Girls V
2/6/2017 Rock Port Boys V, Boys JV, Girls V

Loading