Fairfax - Varsity - Girls Basketball 2015-2016   (17-8) Go

 Date  OpponentScoreOther Games
11/24/2015 5:00 PM at DeKalb 44 - 56 Boys V, Boys JV, Girls JV
12/7/2015 South Paige (South Paige, IA) 57 - 24 Boys V, Boys JV, Girls JV
12/11/2015 5:00 PM at Rock Port 37 - 23 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/4/2016 5:00 PM at St. Joseph Christian Cancelled Boys V, Boys JV, Girls JV
1/8/2016 5:00 PM Tarkio with Fairfax 43 - 24 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/19/2016 6:00 PM West Nodaway Rescheduled (2/4/2016) Boys V, Boys JV, Girls JV
1/21/2016 6:00 PM Union Star 65 - 35 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/22/2016 5:00 PM at Nodaway-Holt 54 - 60 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/26/2016 6:00 PM at Northeast Nodaway 26 - 46 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/28/2016 6:00 PM Plattsburg 43 - 35 Boys V, Girls JV
2/1/2016 Nishnabotna (Farragut, IA) 49 - 55 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/2/2016 6:00 PM at South Nodaway 47 - 59 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/4/2016 6:00 PM West Nodaway 63 - 16 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/5/2016 5:00 PM North Nodaway 35 - 34 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/8/2016 5:30 PM Northland Christian 48 - 43 Boys Varsity
2/12/2016 5:00 PM at West Nodaway 69 - 34 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/16/2016 5:00 PM Mound City with Craig 27 - 52 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/19/2016 5:00 PM South Holt 39 - 33 Boys V, Boys JV, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
11/30-12/5 Mound City Tournament Mound City, MO Varsity  
11/30/2015 Tarkio 66 - 42
12/2/2015 Nodaway-Holt 40 - 32
12/4/2015 Mound City with Craig 22 - 61
12/14-19 NWMO Tounament Ravenwood, MO Varsity  
12/14/2015 Nodaway-Holt 44 - 32
12/15/2015 West Nodaway 52 - 25
12/18/2015 South Nodaway 33 - 34
1/11-16 Fairfax Tournament Fairfax, MO Varsity  
1/11/2016 West Nodaway 62 - 15
1/13/2016 North Nodaway 41 - 29
1/15/2016 Rock Port 43 - 39
2/22-27 District Tournament Varsity  
2/23/2016 Nodaway-Holt 31 - 51
3/1-12 Class 1 - State Tournament Varsity  

Loading