Fairfax - Varsity - Girls Basketball 2013-2014   (7-16) Go

Date  OpponentScoreOther Games
11/26/2013 at DeKalb 24 - 50 Boys Varsity
12/13/2013 6:15 PM at South Holt 38 - 48 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/6/2014 6:00 PM Pawnee City (Pawnee City, NE) 55 - 46 Boys Varsity
1/7/2014 6:00 PM at HTRS (Humboldt, NE) 22 - 36 Boys Varsity
1/10/2014 6:00 PM at Rock Port 26 - 41 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/24/2014 6:00 PM Tarkio 39 - 48 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/28/2014 6:00 PM at Northeast Nodaway 21 - 33 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/30/2014 Nishnabotna (Farragut, IA) 1 - 0 Boys Varsity
1/31/2014 6:00 PM at Nodaway-Holt 30 - 65 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/3/2014 Essex (Essex, IA) 43 - 46
2/4/2014 at South Nodaway Cancelled Boys Varsity
2/7/2014 6:00 PM Mound City 31 - 55 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/10/2014 West Nodaway 59 - 27 Boys Varsity
2/11/2014 6:00 PM Union Star 54 - 26 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/14/2014 6:00 PM North Nodaway 34 - 46 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/21/2014 6:00 PM at West Nodaway 54 - 24 Boys V, Boys JV, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
12/2-7 Mound City Tournament Mound City, MO Varsity  
12/2/2013 Mound City 33 - 44
12/5/2013 Rock Port 23 - 45
12/16-21 NW Missouri Tournament Ravenwood, MO Varsity  
12/16/2013 Nodaway-Holt 26 - 60
12/17/2013 North Nodaway 46 - 48
12/20/2013 West Nodaway 36 - 31
1/13-18 Fairfax Tournament Fairfax, MO Varsity  
1/14/2014 North Nodaway 33 - 32
1/15/2014 Nodaway-Holt 20 - 63
1/18/2014 Rock Port 30 - 40
2/24-3/1 District Tournament Varsity  
2/24/2014 South Holt 19 - 56
3/4-15 Class 1 - State Tournament Varsity