Bowling Green - Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (0-0)

Date  OpponentScoreOther Games
11/21/2016 7:00 PM @ Hannibal Junior Varsity
12/13/2016 @ Community Boys Varsity
12/15/2016 @ Wright City Boys V, Boys JV, Girls JV
12/19/2016 5:30 PM @ Mark Twain Boys V, Boys JV, Girls JV
12/20/2016 Palmyra Boys Varsity
1/2/2017 Montgomery County Boys V, Boys JV, Girls JV
1/10/2017 6:00 PM @ Centralia Boys Varsity
1/13/2017 Van-Far Boys V, Boys JV, Girls JV
1/17/2017 5:30 PM Montgomery County Boys V, Boys JV, Girls JV
1/30/2017 7:15 PM Silex Junior Varsity
2/10/2017 Wellsville Boys Varsity
2/17/2017 @ North Callaway Boys V, Boys JV, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
11/28-12/3 Montgomery County Invitational Tournament Montgomery City, MO Varsity  
3/1-11 Class 3 - State Tournament Varsity  

Loading