Northwest (Cedar Hill) - Junior Varsity - Girls Basketball 2013-2014   (1-1) Go

Date  OpponentScoreOther Games
12/2/2013 5:30 PM DeSoto
2/6/2014 5:00 PM at DeSoto 22 - 27 Fr, V
2/28/2014 6:00 PM Hillsboro 38 - 23 Varsity