Purdy High School

Purdy vs. Seneca Girls Cross Country Thursday, September 7, 2023


Location

1110 Neosho St
Seneca, MO 64865-0469
Directions

Levels of Play

Girls VarsityV: TBD
Boys VarsityV: TBD


Box Score