McAuley Catholic - Varsity - Boys Basketball 2015-2016   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
11/24/2015 7:30 PM at Liberal Boys JV, Girls V, Girls JV
12/11/2015 8:00 PM Sarcoxie Boys JV, Girls V
12/15/2015 7:15 AM at Exeter Boys JV, Girls V, Girls JV
1/15/2016 5:30 PM at Verona Boys JV, Girls V, Girls JV
1/19/2016 7:30 PM at Jasper Junior Varsity
1/22/2016 6:00 PM at Pierce City Junior Varsity
1/26/2016 5:30 PM at Wheaton Boys JV, Girls V
2/9/2016 5:30 PM Southwest (Washburn) Girls Varsity

Loading