Wheaton - Varsity - Boys Basketball 2015-2016   (3-21)

Date  OpponentScoreOther Games
11/24/2015 6:00 PM Sarcoxie 50 - 48 Junior Varsity
12/1/2015 6:00 PM Jasper 28 - 58 Junior Varsity
12/3/2015 6:00 PM Thomas Jefferson Independent 28 - 54 Junior Varsity
12/11/2015 5:30 PM Verona 41 - 64 Junior Varsity
12/17/2015 6:00 PM at Purdy 44 - 80 Boys JV, Girls V, Girls JV
12/21/2015 6:00 PM at Blue Eye 29 - 57 Junior Varsity
1/4/2016 6:00 PM at College Heights Christian 43 - 67 Junior Varsity
1/15/2016 5:30 PM at Southwest (Washburn) 19 - 50 Boys JV, Girls V
1/26/2016 5:30 PM McAuley Catholic 44 - 69 Boys JV, Girls V
1/29/2016 5:30 PM Exeter 30 - 15 Boys JV, Girls V, Girls JV
2/9/2016 5:30 PM at Verona 20 - 62 Boys JV, Girls V, Girls JV
2/11/2016 5:30 PM at Thomas Jefferson Independent 29 - 58 Boys JV, Girls V
2/12/2016 6:00 PM Southwest (Washburn) 25 - 35 Junior Varsity
2/15/2016 6:00 PM Purdy 39 - 62 Boys JV, Girls V, Girls JV
2/16/2016 5:30 PM at Exeter 38 - 44 Boys JV, Girls V, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
12/26-29 33rd Annual Southwest Boys Holiday Tournament Washburn, MO Varsity  
12/26/2015 Forsyth 28 - 76
12/28/2015 Galena 45 - 61
12/29/2015 Exeter 56 - 62 (1 OT)
1/18-23 Sarcoxie Tournament Sarcoxie, MO Varsity  
1/18/2016 College Heights Christian 39 - 47
1/22/2016 Billings 43 - 77
1/23/2016 Exeter 55 - 47
2/1-6 McAuley Tournament Joplin, MO Varsity  
2/1/2016 College Heights Christian 28 - 66
2/4/2016 Thomas Jefferson Independent 36 - 57
2/5/2016 McAuley Catholic 24 - 63
2/22-26 District Tournament Varsity  
2/23/2016 McAuley Catholic 25 - 69
3/2-12 Class 2 - State Tournament Varsity  

Loading