Stockton - Varsity - Boys Basketball 2016-2017   (6-9)

 Date  OpponentScoreOther Games
11/22/2016 @ Pierce City 68 - 79 Junior Varsity
12/6/2016 Sarcoxie 49 - 42 Junior Varsity
12/9/2016 5:00 PM Osceola 44 - 34 Boys JV, Girls V
12/15/2016 @ El Dorado Springs 57 - 56 Girls Varsity
12/16/2016 6:00 PM @ Butler 45 - 54 Junior Varsity
1/3/2017 Lamar 49 - 72 Junior Varsity
1/6/2017 Fair Grove 33 - 73 Junior Varsity
1/12/2017 6:00 PM Greenfield 57 - 67 Junior Varsity
1/13/2017 6:00 PM Greenfield Rescheduled (1/12/2017) Junior Varsity
1/26/2017 6:00 PM @ Warsaw Junior Varsity
1/27/2017 6:00 PM @ Skyline Junior Varsity
1/31/2017 @ Marionville Boys JV, Boys 8th, Boys 7th
2/3/2017 Strafford Junior Varsity
2/7/2017 Ash Grove Junior Varsity
2/10/2017 @ Pleasant Hope Junior Varsity
2/14/2017 @ Dadeville Girls Varsity
2/16/2017 Springfield Catholic Junior Varsity

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Pitch Counts Result
12/1-3 Lockwood Tournament Lockwood, MO Varsity  
12/1/2016 Jasper 54 - 40
12/2/2016 Lamar 49 - 66
12/3/2016 Weaubleau 62 - 60
12/26-30 Blue & Gold Springfield, MO Varsity  
12/26/2016 Logan-Rogersville 39 - 63
12/27/2016 Hollister 47 - 63
1/16-21 Stockton Tournament Stockton, MO Varsity  
1/17/2017 Harrisonville 77 - 60
1/20/2017 Butler
3/1-11 Class 3 - State Tournament Varsity  

Loading