New Franklin - Junior Varsity - Boys Basketball 2013-2014   (0-2) Go

 Date  OpponentScoreOther Games
11/26/2013 Fayette Boys V, Girls V, Girls JV
12/9/2013 7:30 PM at Harrisburg 43 - 51 Girls Junior Varsity
12/13/2013 Brunswick Boys V, Girls V
12/16/2013 7:30 PM Slater Girls Junior Varsity
12/17/2013 Northeast (Cairo) Boys V, Girls V, Girls JV
1/13/2014 7:30 PM at Slater Girls Junior Varsity
1/17/2014 at Sturgeon 51 - 53 (1 OT) Boys V, Girls V, Girls JV
1/21/2014 5:30 PM at Glasgow Boys V, Girls V, Girls JV
1/23/2014 at Westran Boys V, Girls V, Girls JV
2/4/2014 Sturgeon Rescheduled (2/12/2014) Boys V, Girls V, Girls JV
2/6/2014 5:00 PM at Brunswick Rescheduled (2/15/2014) Boys V, Girls V
2/7/2014 5:00 PM at Salisbury Boys V, Girls V
2/10/2014 7:30 PM at Fayette Girls Junior Varsity
2/12/2014 7:30 PM at Pilot Grove Girls Junior Varsity
2/12/2014 5:00 PM Sturgeon Boys V, Girls V, Girls JV
2/14/2014 Glasgow Boys V, Girls V, Girls JV
2/15/2014 5:00 PM at Brunswick Boys V, Girls V