Maysville - Varsity - Girls Basketball 2015-2016   (17-9)

 Date  OpponentScoreOther Games
11/24/2015 6:00 PM Tarkio 64 - 17 Boys Varsity
12/7/2015 6:00 PM Tri-County 58 - 13 Boys Varsity
12/10/2015 6:00 PM at DeKalb 35 - 21 Boys Varsity
12/15/2015 7:00 PM at Plattsburg 35 - 33 Boys V, Boys JV, Girls JV
12/17/2015 6:00 PM Braymer 52 - 48 Boys V, Boys JV, Girls JV
12/21/2015 4:00 PM Higbee Neutral Site:Trenton, MO 66 - 36 Boys Varsity
1/5/2016 6:00 PM at North Platte 26 - 39 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/8/2016 6:00 PM Princeton 38 - 31 Boys Varsity
1/18/2016 6:00 PM South Holt 43 - 32 Boys V, Boys JV, Girls JV
1/19/2016 6:00 PM at Stanberry Rescheduled (2/11/2016) Boys Varsity
1/22/2016 6:00 PM at South Harrison 40 - 60 Boys Varsity
2/2/2016 6:00 PM at Worth County 58 - 16 Boys Varsity
2/5/2016 6:00 PM Albany 61 - 36 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/7/2016 7:30 PM at Pattonsburg with North Daviess Boys V, Boys JV, Girls JV
2/9/2016 6:00 PM Gallatin 33 - 43 Boys Varsity
2/11/2016 6:00 PM at Stanberry 41 - 35 Boys Varsity
2/12/2016 6:30 PM at King City 35 - 50 Boys V, Boys JV, Girls JV
2/18/2016 6:00 PM at Polo 44 - 42 Boys Varsity

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
11/30-12/5 Gallatin Tournament Gallatin, MO Varsity  
11/30/2015 Winston 33 - 39
12/2/2015 Polo 65 - 23
12/4/2015 Braymer 26 - 37
1/11-16 South Harrison Tournament Bethany, MO Varsity  
1/12/2016 Ridgeway with Cainsville 72 - 23
1/14/2016 North Harrison 23 - 40
1/16/2016 Putnam County 58 - 46
1/25-30 King City Invitational Tournament King City, MO Varsity  
1/25/2016 Stewartsville 50 - 21
1/28/2016 DeKalb 23 - 26
1/29/2016 Stanberry 43 - 49
2/22-26 District Tournament Varsity  
2/22/2016 Gallatin 38 - 48
3/2-12 Class 2 - State Tournament Varsity  

Loading