Maysville - Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (1-3)

 Date  OpponentScoreOther Games
11/22/2016 6:00 PM @ Fairfax Boys V, Boys JV, Girls JV
11/22/2016 6:00 PM @ Tarkio with Fairfax 22 - 52 Boys V, Boys JV, Girls JV
12/5/2016 @ Tri-County Boys Varsity
12/6/2016 6:00 PM Albany Boys V, Boys JV, Girls JV
12/13/2016 6:00 PM @ South Harrison Boys V, Boys JV, Girls JV
12/16/2016 6:00 PM Milan Boys Varsity
12/20/2016 6:00 PM Polo Boys V, Boys JV, Girls JV
1/3/2017 6:30 PM North Platte Boys V, Boys JV, Girls JV
1/6/2017 6:00 PM @ Trenton Boys V, Boys JV, Girls JV
1/17/2017 6:00 PM Gallatin Boys V, Boys JV, Girls JV
1/20/2017 6:00 PM @ Putnam County Rescheduled (1/20/2017) Boys Varsity
1/20/2017 6:00 PM Putnam County Boys Varsity
1/31/2017 6:00 PM Princeton Boys Varsity
1/31/2017 6:00 PM Princeton Boys V, Boys JV, Girls JV
2/3/2017 6:00 PM GRC Crossover Game (Maysville, MO)
2/7/2017 6:00 PM @ Pattonsburg Boys V, Boys JV, Girls JV
2/10/2017 6:00 PM King City Cancelled Boys V, Boys JV, Girls JV
2/10/2017 6:30 PM King City Boys V, Boys JV, Girls JV
2/14/2017 6:00 PM Stanberry Boys V, Boys JV, Girls JV
2/17/2017 6:00 PM @ South Holt Boys V, Boys JV, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
11/28-12/3 Gallatin Invitational Tournament Gallatin, MO Varsity  
11/29/2016 Gallatin 24 - 70
11/30/2016 Winston 27 - 28
12/2/2016 Gilman City with North Daviess 42 - 38
1/9-14 South Harrsion Tournament Bethany , MO Varsity  
1/23-28 King City Tournament King City, MO Varsity  
3/1-11 Class 2 - State Tournament Varsity  

Loading