Lebanon - Freshman - Girls Basketball 2013-2014   (0-1) Go

 Date  OpponentScoreOther Games
12/9/2013 4:30 PM at Helias Catholic Cancelled JV, V
12/16/2013 4:30 PM at Bolivar JV, V
12/19/2013 5:00 PM at Marshfield 29 - 34 JV, V
1/9/2014 4:30 PM Kickapoo JV, V
1/17/2014 4:30 PM Willard JV, V
1/20/2014 5:00 PM at Ava JV, V
1/23/2014 4:30 PM at Waynesville JV, V
2/3/2014 4:30 PM at Fair Grove JV, V
2/6/2014 4:30 PM Joplin JV, V
2/10/2014 4:30 PM at West Plains Rescheduled (2/15/2014) JV, V
2/15/2014 1:30 PM at West Plains JV, V
2/20/2014 4:30 PM Parkview JV, V
2/27/2014 4:30 PM at Central (Springfield) JV, V