Webb City - Junior Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (1-1)

Date  OpponentScoreOther Games
11/22/2016 6:00 PM East Newton Varsity
12/5/2016 6:00 PM Seneca Varsity
12/8/2016 6:00 PM Fair Grove Fr, V
12/12/2016 5:30 PM @ Joplin 50 - 53 Fr, V
12/15/2016 6:00 PM Skyline 42 - 9 Varsity
12/20/2016 6:00 PM Fort Smith Northside High School (Fort Smith, AR) Varsity
1/5/2017 6:00 PM @ Marshfield Fr, V
1/9/2017 6:00 PM Neosho Fr, V
1/10/2017 6:00 PM Branson Fr, V
1/12/2017 6:00 PM @ Ozark Fr, V
1/24/2017 6:00 PM @ McDonald County Varsity
1/30/2017 6:00 PM @ Carl Junction Fr, V
1/31/2017 6:00 PM Aurora Varsity
2/2/2017 6:00 PM Republic Fr, V
2/13/2017 6:00 PM Willard Fr, V
2/16/2017 6:00 PM @ Nixa Fr, V
2/20/2017 6:00 PM @ Carthage Fr, V

Loading