Webb City - Junior Varsity - Girls Basketball 2015-2016   (1-2)

Date  OpponentScoreOther Games
12/1/2015 6:00 PM Lamar Varsity
12/10/2015 6:00 PM Marshfield Varsity
12/15/2015 6:00 PM Joplin Varsity
12/17/2015 6:00 PM at Skyline 18 - 30 Varsity
12/18/2015 6:00 PM Fort Smith Northside High School (Fort Smith, AR) Varsity
1/4/2016 6:00 PM East Newton 41 - 7 Varsity
1/7/2016 6:00 PM at Carl Junction Fr, V
1/11/2016 6:00 PM Ozark Varsity
1/14/2016 6:00 PM at Springfield Catholic Varsity
1/26/2016 McDonald County Fr, V
2/4/2016 6:00 PM at Republic Varsity
2/8/2016 6:00 PM at Willard 46 - 47 Varsity
2/12/2016 6:00 PM Branson Varsity
2/15/2016 6:00 PM at Carthage Varsity
2/18/2016 6:00 PM Nixa Varsity
2/22/2016 6:00 PM Neosho Varsity
2/25/2016 6:00 PM Aurora Varsity

Loading