Webb City - Junior Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (0-0)

Date  OpponentScoreOther Games
11/22/2016 6:00 PM East Newton Varsity
12/5/2016 6:00 PM Seneca Varsity
12/8/2016 6:00 PM Fair Grove Fr, V
12/15/2016 6:00 PM Skyline Varsity
1/5/2017 6:00 PM @ Marshfield Fr, V
1/9/2017 6:00 PM Neosho Fr, V
1/24/2017 6:00 PM @ McDonald County Varsity
1/30/2017 6:00 PM @ Carl Junction Fr, V
1/31/2017 6:00 PM Aurora Varsity
2/2/2017 6:00 PM Republic Fr, V

Loading