Sikeston - Varsity - Boys Basketball 2016-2017   (0-0)

Date  OpponentScoreOther Games
1/6/2017 7:30 PM @ Charleston Junior Varsity
1/20/2017 7:30 PM Kennett Junior Varsity
1/27/2017 7:30 PM @ Saxony Lutheran Junior Varsity
2/4/2017 6:00 PM Father Tolton Regional Catholic Fr, JV
2/14/2017 6:00 PM @ Central (New Madrid County) Junior Varsity

Loading