Ozark - Freshman - Girls Basketball 2013-2014   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
12/9/2013 5:00 PM Glendale JV, V
1/13/2014 5:00 PM Webb City JV, V
1/20/2014 5:00 PM at Parkview JV, V
1/23/2014 5:00 PM at Willard JV, V
1/28/2014 5:00 PM at Kickapoo JV, V
2/1/2014 3:44 PM Benton JV, V
2/3/2014 4:30 PM at Jefferson City JV, V
2/10/2014 5:00 PM at Branson JV, V
2/13/2014 5:00 PM at Neosho JV, V