Lutie - Varsity - Boys Basketball 2015-2016   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
11/20/2015 7:30 PM Dora Girls Varsity
1/15/2016 7:00 PM at Chadwick Girls Varsity
2/4/2016 8:00 PM Bradleyville JV, V
2/5/2016 5:00 PM Hurley Girls Varsity
2/12/2016 6:30 PM at Dora Girls Varsity
2/15/2016 8:00 PM Bradleyville Boys JV, Girls V, Girls JV
2/18/2016 7:30 PM at Norwood Boys JV, Girls V

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
12/3-5 Fordland 2nd Annual Invitational Fordland , MO Varsity  

Loading